Zostaw wiadomość.


Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni. Prosimy o pozostawienie zgłoszenia

Zostaw wiadomość.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności platformy sprzedażowej E-Dym.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów platformy sprzedażowej E-Dym.pl. Polityka prywatności zawiera jedynie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora platformy sprzedażowej E-Dym.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje co do stosowania w obrębie platformy plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą  należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie platformy sprzedażowej E-Dym.pl.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy sprzedażowej jest firma Arborous Industry Corp. Limited z siedzibą w Hongkongu, (unit 2107, Lippo Centre Tower 2, 89 Queensway Admiralty), z którą klient może się kontaktować pod adresem [email protected] - dalej "administrator".

Dane osobowe w platformie sprzedażowej E-Dym.pl przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa i aby mógł to wykazać. Środki te są na bieżąco poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych przez korzystającego ze klienta jest dobrowolne,  ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesów określonych w regulaminie platformy sprzedażowej E-Dym.pl.

Klient w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest niepełnoletnia.

Profilowanie

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w sklepie internetowym może być np. Przypomnienie o niedokończonych zakupach, wskazanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji produktu.

Narzędzia analityczne

Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających informatyczne narzędzia analityczne. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepie internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. Nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego.

Pliki cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

  1. Identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  3. Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
  4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego;

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak szablonu dla modułu bonjavascript