Drodzy Klienci,

W związku z uruchomieniem nowej wersji sklepu poprzednie konta oraz dane klientów nie są tymczasowo dostępne. Aktualnie staramy się aby przywrócić pełną funkcjonalność sklepu, co jest dla Nas priorytetem. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie danych klientów (w tym rabatów) ze starej wersji. Proces ten niestety musi potrwać. Spowodowane jest to tym, że poprzedni sklep miał inną strukturę bazy danych niż aktualna wersja. Po wstępnych konsultacjach z grupą programistów wyznaczyliśmy sobie termin, że do 18 września wszystko wróci do normy. Prosimy wszystkich klientów o założenie nowego konta posługując się tym samym adresem mailowym jaki był użyty poprzednio. Ułatwi Nam to powiązanie wszystkich informacji o kliencie w przyszłości.

Z uwagi na wszelkie niedogodności proponujemy wszystkim Klientom 20% rabatu na produkty, które aktualnie nie znajdują się w promocji lub wyprzedaży.

Z poważaniem

e-dym.pl

Dear Customers,

Due to the fact of launching a new version of the shop, previous customer accounts are temporarily unavailable.
Currently, our priority is to restore shop's functionality. Next, we are going to transfer customer accounts (including loyalty programs) from the old version. Unfortunately this may take awhile because the shop's previous version had different data structure. After initial consultations with a group of programmers we set up a deadline for the 18th of September 2015. We kindly ask all customers to create a new account using the same email address. This will make it easier for us to connect all the customer information in the future.

Taking into consideration all inconveniences, we offer all our clients 20% off for products which are not on sale.

Sincerely,

e-dym.pl